Mzdy

Zpracování mezd

  • kompletní vedení mzdové agendy a personalistiky
  • přihlášky a odhlášky zaměstnavatelů a zaměstnanců
  • zpracování ELDP
  • veškerá komunikace s finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami a správou sociálního zabezpečení
  • rekapitulace mezd, mzdové listy, roční zúčtování daní